Българско Ортодонтско Общество

Добре дошли на страницата на Българско ортодонтско общество!

Българско Ортодонтско Общество (БОО) е доброволно обединение на специалистите-ортодонти и лекарите по дентална медицина - практикуващи или с интереси в областта на ортодонтията.

Основните цели на сдружението са да подпомага развитието на ортодонтската теория и практика, квалификацията по ортодонтия на лекарите по дентална медицина в България, както и да организира национални и международни научни ортодонтски прояви.

За допълнителна информация можете да се запознаете с устава на БОО, със секциите за колеги и за пациенти, или да се свържете с нас.

› Повече информация

 

Последни новини и събития

Препоръки на Френската ортодонтска асоциация за борба с COVID - 19
Предоставено от Д-р Мария Ненчева

IV Конгрес на Балканската Асоциация на Специалистите Ортодонти
10 - 13 Септември 2020г. София
Гост лектори : Prof. Mosghos Papadopoulos, Dr. Gorgio Fiorelli, Prof. Gabriela Chuchkova, Prof. Abbas Zaher, Dr. Heinz Winsauer

Еднократни предпазни шлемове
Предлагани от инж. Валентин Арсов

› Всички новини


Ортодoнтски преглед

Том 16 , Книжка 2 , Година 2014

това е съдържанието на списанието.

› Архив на изданието