Банкова сметка

Банкова сметка на БОО

Банка ДСК, клон Калоян, София

IBAN: BG60STSA93000006290915

BIC: STSBGSF

BAE: 3002107