Oртодонтски организации

Световна Федерация на Ортодонтите - World Federation of Orthodontics /WFO/

Европейска Федерация по Ортодонтия - European Federation of Orthodontics /FEO/

Европейско Ортодонтско Общество - European Orthodontic Society /EOS/

Европейска Федерация на Специалистите по Ортодонтия - European Federation of Orthodontic Specialists /EFOSA/