Управителен Съвет

БОРД на Българско ортодонтско Общество /БОО/

Име Длъжност Кореспонденция
Проф. Валентин Й. Мутафчиев Почетен Председател на БОО МУ – Стом. факултет, Катедра по ортодонтия, София 1431,бул.“Св. Г.Софийски” 1, тел. +3592 9525961 е-mail: val-mout@valortho.com
Доц. Лаура Ст. Андреева Председател МУ – Стом. факултет, Катедра по ортодонтия, София 1431,бул.“Св. Г.Софийски” 1, тел. +3592 9541161 е-mail: laura_andreeva@yahoo.com
Д-р Палмира Т. Алагьозова Зам. Председател МУ – Стом. факултет, Катедра по ортодонтия, София 1431,бул.“Св. Г.Софийски” 1, тел. +3592 9541181 е-mail: alagiozova@abv.bg
Доц. Светла В. Йорданова Член МУ – Стом. факултет, Катедра по ортодонтия, Пловдив 4000, ул.“В.Търново” № 24, тел. +35932 625985 е-mail: mira76@mail.bg
Д-р Владимир Ив. Петрунов Касиер МУ – Стом. факултет, Катедра по ортодонтия, София 1431,бул.“Св. Г.Софийски” 1, тел. +3592 9541182 е-mail: vladimir_petrunov@yahoo.com
Д-р Валери Г. Петров Секретар МУ – Стом. факултет, Катедра по ортодонтия, София 1431,бул.“Св. Г.Софийски” 1, тел. +3592 9541214 е-mail: vpetrov@dentist.bg