Той идва, за да отговори на вашите въпроси.

д-р Едмонд Бинхас: „Каквото и да е предизвикателството, ние имаме решения”

КОЙ Е Д-Р БИНхАС иЕdmond Binhas Groupе
Д-р Бинхас е президент на Еdmond Binhas Groupе, водеща европейска компания и лидер във Франция в областта на консултирането и обучението по дентален мениджмънт. Тя предлага но¬ваторски решения в областта на мениджмънта и комуникацията на денталната практика. Целта й е да бъде партньор на денталния лекар-предприемач през цялата му кариера. Резултатите от програмите й са намаляване на стреса, повишаване на рентабилността и качеството на работата. Вече 15 години консултантите на Еdmond Binhas Groupе подкрепят практикуващите и техните екипи в оптимизиране на цялостното управление на техните практики. Предлагат иновативни програми за консултации, обучение или обучение на базата на индивидуалните потребности на всеки практикуващ. Към групата работят 18 експерти, 16 от които са на щат. Има проведени семинари в Белгия, предстоят и в Англия. Д-р Бинхас е автор на повече от 500 статии, публикувани в референтни професионални списания. Издадени са ръководствата „Да подготвим успешно своето пенсиониране" (2006), „Да създадем, преместим или преоборуд¬ваме своя кабинет" (2007), „Глобално управление на денталния кабинет" (2011) и др.
Еdmond Binhas Groupе e член на Levin Group.

СЪВЕТИТЕ на Еdmond Binhas
5 ключа за по-добър подбор на персонал:
• Преди да започнете търсене, дефинирайте от¬говорностите на поста и попълнете пълен фиш
• Когато преглеждате СV-тата, проверете дали целите на кандидата отговарят на целите на поста, който предлагате
• Внимавайте да не обсебите разговора при интервюто. Кандидатът трябва да говори пове¬че. Поставяйте открити въпроси, което ще му позволи да говори повече за себе си
• Помолете поне един член на вашия екип да се запознае с кандидата за поста. Мнението му може да бъде безценно
• Обадете се на колегите си, при които е работил кандидатът. Това е правило, но някои практикуващи се предоверяват и пропускайки този етап, рано или късно съжаляват
5 точки, които ще ви осигурят повече при¬ети планове за лечение:
• Улеснете получаването на час за преглед
• Комуникацията е от решаващо значение. Трябва да говорите на разбираем за пациента език, а не да използвате професионална тер¬минология
• Обучете екипа си да бъде любезен, да уста¬новява визуален контакт с пациентите
• Предложете различни възможности за пла¬щане на лечението. Пациентите обичат да имат право на избор
• Поддържайте кабинета чист и подреден. Една неподдържана приемна, с остарели спи¬сания и мебели, не е много гостоприемна и създава лошо впечатление


СЪВЕТИТЕ НА стефани фризон- консултанткъм групата
Как да се справим с пациентите консуматотори?

„В период на криза пациентите консуматори са наше ежедневие. Те обикалят кабинетите и сравняват цените. Как да постелем червен ки¬лим и да спечелим нашите бъдещи пациенти?
1. Предложете час за преглед възможно най-
бързо (максимум в следващите 7 дни). Особено в големите градове, пациентите са запазили ча¬сове при двама или трима колеги и ги анулират след първия посетен кабинет. Така че първият посетен кабинет (който може да е и нашият) има големия шанс, тъй като родителите (когато става дума за деца) нямат точни очаквания. За да увеличите шансовете си и да сте първият посетен кабинет, както и да се представите по най-добрия начин, давайте часове на потенци¬алните си пациенти в най-кратки срокове.
2. Първото посещение на новите пациенти трябва да е запомнящо се
Цел: Приемане на лечението на 90% от паци¬ентите - с високо ниво на обслужване, умения за контактуване, установяване на връзка леку¬ващ-пациент
3. Приемане на плана на лечение още при пър¬ва консултация
Липсата на време за повече посещения при¬нуждава родителите да се спрат на първия посетен кабинет. В период на криза хората промениха начина, по който отделят средства за лечение или купуване на друг продукт. Да се приспособим към новите търсения на па¬циента".

Задайте въпросите си предварително!
На 21 април в Стара Загора д-р Бинхас ще ви отговаря лично. Очакваме въпросите ви най-късно до 29 февруари на e-mail:
admbul@gmail.com, ever.sp@abv.bg
dentalworld@mbox.contact.bg,
организатор: АСОЦИАЦИЯТАНАДЕНТАЛНИТЕМЕНИДЖЪРИВБЪЛГАРИЯ
Такса участие: 120 лв.
ВНИМАНИЕ! При плащане до 30 март спестявате 20 лв. - такса: 100 лв.
За членове на АДМБ - 80 лв.
След 30 март - 120 лв.
Подробности за програмата -
в следващия брой
Д-р Венета Павлова - 0889 520 072
Д-р Нелия Михайлова - 0888 920 456
БанковасметкавлеваIBAN: BG10 CRBA 9898 1230 0131 30, BIC: CRBA BGSF
БАНКА: АЛФА БАНКА-КЛОН БЪЛГАРия

‹ Обратно    › Всички новини