Д-р Даниел Роле , специалист ортодонт , С благодарност към Д-р Ненчева за превода

Влияние на функционални проблеми /ФП/ в деформациите, свързани с Ортодонтия

Прочетете статиите на д-р Даниел Роле:
Оценка на промени във формата на арка и пери-орален образование е свързанo с ...
Влияния на функционални проблеми в деформацията свързани с ортодонтия.

 

Етиологията на деформациите, свързани с Оро-фациалния комплекс, най-често се приемат като наследствени или вродени, но една голяма част от тях са причинени от ФП.

Когато в Ортодонтията използваме термина „ фуннкционален", ние мислим за апарати, позволяващи да пропулсират мандибулата по време на активен растеж. Апарати, които се носят 6-12 месеца, за да стимулират растежа на долната челюст, но за мен е много по-важно да говорим за „Функция" - обучение, което ще вземе под внимание, всички функции на детето и то много по-рано. Можем да потвърдим, че всеки пациент, носител на оро - фациални дисморфози, е също така носител на асоциирани ФП. Кой не е виждал дете с деформация на устата от смукане на пръст или биберон? Но и други ФП могат да бъдат асоциирани , като атипично гълтане, едностранно дъвкане, хипо/хипер муслкулна активност, постурални проблеми и особено респираторни.

Да вземем например дихателен проблем, който може да се дължи на различни причини: хипертрофия на сливиците и лимфоидната тъкан, девиация на носна преграда, значителна мукозна секреция или още различни и разнообразни алергии. Когато добавим към това факта, че през последните 10 години алергиите са се увеличили до 30% при децата, лесно можем да си представим размера на този проблем. Дете, което диша през устата има ниско положение на езика, който не опира в небцето и следователно не стимулира развитието на горна челюст в трансверзална посока. Често следва проблем в оклузията , с кръстосана захапка и девиация на пътя на затварянето на долната челюст. Много е лесно да се разпознаят тези устно- дишащи пациенти по време на клиничен преглед и от анамнезата. Клиничните признаци са следните: лошата назална вентилация е често в основата на ринофарингитите (водещи до ангини), на ринити, асма, ортодонтски деформации, отити, понякога закъснение в растежа, нарушения на съня и много на брой други нарушения (смущения). Ето защо е основателно да сме чувствителни към значението на доброто дишане още от най-ранна детска възраст и към голямата помощ, която можем да окажем на децата, когато забележим следните клинични признаци:

     • отпуснато дете, прегърбено, тясен и закръглен гръден кош, хипотоничност, постоянна умора, дължаща се на хремите
     • отворена уста
     • нисък език
     • стеснени ноздри, често запушен нос
     • понякога лицеви асиметрии
     • бързо, накъсано дишане, нервно и раздразнително дете

 

Този морфологичен аспект е резултат от обща клинична картина:

     • детето хърка нощем или и денем
     • спи неспокойно, върти се в леглото, често сънува, понякога се напикава нощем /енуризия/
     • уморено, меланхолично дете. В училище ще се намали интелектуалната му способност. Затруднява се да следи уроците и има проблем да задържа вниманието си. Съвсем възможно е да обучим пациентите, след преглед с УНГ, научавайки ги да се издухват коректно, и позволявайки им чрез функционално обучение да дишат през носа и да възстановят носната вентилация.

 

 

Представяне на случаи:

 

     • 7 годишно момиченце с предно отворена захапка и кръстосана захапка в дясно, с функционална латеро-девиация на долна челюст на дясно
     • Смучене на палец и атипично преглъщане с предно интерпозиране на езика. Устно дишане. Език в много ниско положение
     • Поставяме тренер, за да центрираме долна челюст, после оклузо- гайд за да води пробива в латералните участъци
     • Дишането става през носа и езика е качен на небцето, позволявайки на горна челюст да се развие нормално.
     • За завършване на случаите следва биопрогресивна фиксираща техника.

Трансверзална равнина фиг. 1- фотоснимки - фас, централна оклузия, лява и дясна оклузия, телерентгенография и орторентгенография;

Функционално Обучение фиг. 2 - фотоснимки - фас, централна оклузия, лява и дясна оклузия, телерентгенография и орторентгенография след функционално обучение;

Защо е необходимо Функционалното Обучение?

Функционалното Обучение е лечение за превенция и ранна корекция на дисморфозите: това е цялостно лечение на младия пациент, респектирайки неговата индивидуалност. В млечно съзъбие, това е ранно лечение с цел превенция. В смесено съзъбие е интерсептивно лечение за водене пробива на зъбите, а в постоянно съзъбие е зъбна корекция. Разбира се, излизайки от рамките на „зъбите", подходът трябва да бъде глобален към лицето на индивида: пациентът независимо от възрастта си, представява едно цяло от дисфункции. „ Колкото по-рано реагираме, толкова по-добре физиономията може да бъде модифицирана, колкото по-късно се намесим, толкова повече ортодонтията трябва да се адаптира към пациента" / Карл Гужино/.

Можем да променим функцията с модифициране на навиците на пациентите, действайки в трите равнини
     - трансверзална ;
     - вертикална ;
     - предно-задна,
     - и съобразявайки се с 4-тото измерение, което е времето: „ да дадем време на времето". Това е смисълът и ползата от Функционалното Обучение. То ще изиграе своята роля само, ако детето разбере необходимостта от лечение. Трябва да е съзнателен „актьор" на своето Функционално Обучение и да е автономно спрямо своите дисфункции.

Средства за лечение

Те са създадение според възрастта на пациента: букални екрани (фиг 3), тренер , мулти-Р (фиг. 4). Те изискват съпровождащи упражнения, като активно средство. Детето трябва да получи указания. Букалните екрани имат предимство пред бариерата за езика. Бариерата е пасивен метод, докато Функционалното Обучение трябва да бъде активно на ниво дишане и преглъщане, за да може да осъзнае пациентът какво и как да промени. Букалните екрани и позиционер - тренерите са помощно средство, но пациентът трябва да остане главно действащо лице на своето обучение.

Позиционер-тренерите обхващат зъбите от горна и долна челюст, интегрирайки пропулсиране на долна челюст. Освен това подвижно „езиче" показва на детето къде да позиционира върха на езика си. Те са меки и дебели в задната си част, което дава еластичност на нивото на моларите и води до снижаване на кондила. Освен това служат за водач на пробиващите постоянни зъби.

Мулти-Р на RMO служи за водач на пробива на зъбите в прехода от смесено към постоянно съзъбие и се включва като логично продължаващо след позиционер-тренерите. Мулти- Р са еластични, направени от силикон, което позволява да се стерилизира в кабинета, или сам пациентът да го дезинфекцира във вряла вода. Така пациентът е непрекъснато мотивиран от тези специфични устройства и го подпомагат в еволюцията на неговото Функционално Обучение.

Усподено, контролът на трансверзалния растеж може да изисква механична фаза чрез допълнително елементи като Quad Helix, Crozat и др.

Функционалното Обучение ще позволи, използването потенциала на растеж, да се намали продължителността на лечението. Пренебрегването или делегирането на други части от ортодонтското лечение, би довело до терапевтични неуспехи и „загуба на шанс за пациента".
Задължени сме да водим Функционално Обучение по време на цялото лечение.

 

Изводи:

 

От изключитена важност за лечението на Функционалните проблеми на детето е пре - ортодонтско лечение за превенция или интерсепция. Функционалното Обучение може самостоятелно да разреши по-леките случаи, някои леки дисморфози, или да намали продължителността на ортодонтското лечение в по-късен етап, което би било по-тежко и трудно. Функционалното Обучение ще избегне екстракции на зъб и ще увеличи стабилността на случаите.

Примерни случаи:

Клас II.1
     - 10 годишна пациентка мезофациална към доликофациална е направила консултация с колега, който я посъветвал да изчака
     - CL II.1 Горна ендоалвеолия. Овържет 12 мм. Струпван е- 4мм. Максила във форма 'V''.
     - Смуче палец. Атипично преглъщане с език и устни. Ниско положение на езика. Устно дишане
     - Поставяне на позиционер-тренер за 6 месеца, последван от Мулти-П
     - Резултат на 12,5г.
     - Езикът се е повдигнал, носно дишане спира смученето на палеца
     - Може да се види много по-високото положение на езика, който е развил горна челюст в трансвер.посока.

Трансверзална и предно-задна посока

Инцизивна супероклузия

     - 10 годишно момче, брахифациален, с 90% дълбока захапка. Девиация на средна линия „ Болкирана долна челюст, струпване под 4мм, 13 с ектопично положение и некоректно наклонен.
     - Атипично преглъщане с интерпозиране странично на езика, хипертония на устните. Маркирана ментална гънка.
     - Поставяне на оклузо-гайд, последван от мулти-Р
     - мандибулата е освободена, средни линии съвпадат, степента на покритие е намалена и оста на 13 е изправена

Хипертония на лабиялната област
Струпване
     - момиченце на 7г. Брахифациален тип, струпване на инцизивите в горна и долна челюст. Девиация на средна линия
     - Хипертония на лабиалната област
     - Поставяне на тренер, последван от оклузо-гайд и Мулти-Р
     - Освобождаване на мандибулата и подреждане на зъбите ще се докорегират някои детайли в аксиалното положение на зъбите чрез биопрогресивна фиксираща техника.

Резултати

Отворена захапка

     - Момиче на 8 години. Мезо- към брахикефален тип, бипротрузия на резците. Латеродевиация на дясно на мандибулата. Кръстосана захапка в дясно и отворена фронтална захапка.
     - Смукала е биберон. Атипично лингвално преглъщане. Изключително устно дишане
     - Поставяне на позиционер-тренер, после оклузо-гайд
     - Центриране долна челюст, коригиращо отворена захапка, смесено дишане. Езикът е повдигнат и развива горна челюст в трансверзверзална посока
     - Лечението ще бъде завършено с Quad-Helix и еласто-позиционер.

 

 

Превод: д-р Мария Ненчева

 

‹ Обратно    › Всички новини