„Приложение на миниимплантите в ортодонтската практика” гост – лектор проф. Бирте Мелсен - Дания

Национална среща на БОО - 15.09.2012 г. - Хотел Шератон

                          Програма за Националната среща 15.09.2012 год.


„Приложение на миниимплантите в ортодонтската практика" гост - лектор проф. Бирте Мелсен - Дания
Хотел Шератон


8.00 - 9.00 ч. Регистрация
9.00 - 10.00 ч. Отчетно - изборно събрание на БОО
10 .00 - 11.30 ч. - Обща характеристика на миниимплантите.
11.30 - 12.00 ч. - Кафе - пауза
12.00 - 13.30 ч. - Индикации за приложение на миниимплантите.
13.30 - 14-30 ч. - Обяд
14.30 - 16.00 ч. - Лечение на ортодонтките деформации при възрастни пациенти и значението на костната опора.
16.00 - 16.30 ч. - Кафе - пауза
16.30 - 18 . 00 ч. - Контраиндикации и възможни усложнения при приложение на миниимплантите.
18.00 - 18. 30 ч. - Дискусия
18.30 - Връчване на Наградата „Проф. В. Мутафчиев".
Коктейл по случай 20 годишнината на обществото .


Такси:
Регистрация и ранно записване - 31. 08.2012 год.
За членове на БОО, FEO - 400 лв.
Не членове на БОО, FEO - 500 лв.
Специализанти по ортодонтия - 250 лв.


Регистрация и записване след 01.09. 2012 год.

За членове на БОО, FEO - 450 лв.
Не членове на БОО, FEO - 550 лв.
Специализанти по ортодонтия - 250 лв.


За банкови преводи на БОО :
Банка : ДСК ЕАД Калоян
BIC/SWIFT : STSABGSF
BAE : 302107
Разплащателна сметка в ЛЕВА :
IBAN : BG60 STSA 9300 0006 2909 15
Телефон за връзка - технически секретар Анита Шунина - 9541041
Доц. Лаура Андреева 0888421623

‹ Обратно    › Всички новини