Хотел Шератон – София на 27.09.2014 г.

Национална среща по Ортодонтия

   Програма :

8,30 - 9,00 ч. - Регистрация

9,00 - 10,00 ч. - Отчетно събрание

10,00 - 18,00 ч. - Тема „Приложение на ортодонтските апарати Алайнери"

  Лектор : д-р Пабло Ешари - Испания, Президент на Иберийската

Ортодонтска Асоциация по Лингвална Техника

 

18,00 ч. - Връчване на наградата „ПРОФ.МУТАФЧИЕВ" за най-добра

студентска разработка на ортодонтска тема

 

Такси правоучастие :

За членове на БОО, платили до 01.09.2014 г. - 400 лв.

За членове на БОО, платили след 01.09.2014г. и на място - 550 лв.

За нечленове на БОО - 550 лв.

За специализанти с документ - 250 лв.

 

За банкови преводи :

Банка : ДСК ЕАД - клон Калоян

BIC/SWIFT : STSABGSF

BAE : 302107

Разплащателна сметка в ЛЕВА :

IBAN : BG60 STSA 9300 0006 2909 15

 

 

‹ Обратно    › Всички новини