Хотел „Балкан” /„Шератон”/ - София - 24-25.04.2015 г.

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО

           Програма :


24.04.2015 г.
8,30 - 9,00 ч. - Регистрация
9,00 - 10,00 ч. - Отчетно събрание
10,00 - 18,00 ч. - Курс на проф.Вихман
18,00 - 18,30 ч. - Връчване на наградата „ПРОФ.МУТАФЧИЕВ" за най-добра
студентска разработка на ортодонтска тема
18,30 - 19,30 ч. - Среща на Българското лингвално общество с проф.Вихман

 

25.04.2015 г.
8,00 - 16,30 ч. - Практически курс17,00 - 18,00 ч. - Демонстрация на 3D архивиране на ортодонтски модели.

Заявки за участие и записване на : www.cim.bg
Записване за участие в ортодонтската среща : до 31.03.2015 г.


Такси правоучастие :
За членове на БОО и общества на FOS, платили до 31.03.2015 г. - 600 лв.
За членове на БОО и общества на FOS, платили след 31.03.2015 г. - 750 лв.
За нечленове на БОО и общества на FOS - 750 лв.
За специализанти с документ - 400 лв.

 

За банкови преводи :
Банка : ДСК ЕАД - клон Калоян
BIC/SWIFT : STSABGSF
BAE : 302107
Разплащателна сметка в ЛЕВА :
IBAN : BG60 STSA 9300 0006 2909 15

 

‹ Обратно    › Всички новини