София хотел Балкан - 17.09.2016 г.

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКО ОРТОДОНТСКО ОБЩЕСТВО

               Ортодонтска среща 2016 год.
Първи курс от трилогията курсове на тема:
„Кранио - мандибуларна дисфункция:
Диагностика, терапия и рехабилитация"

Дата: 17.09.2016 год.


Планиран курс ІІ част 22.04.2017 год.
Планиран курс ІІІ част 16.09.2017 год.
Датите и мястото ще са обявени в сайта на Българско Ортодонтско Общество


Лектор: Д-р Аладин Саббах - Германия
Място : София хотел Балкан


Организатор: Българско Ортодонтско Общество и СМ - Международни прояви ООД


           Анотация на курса
Кранио-мандибуларна Дисфункция: Диагностика, терапия и рехабилитация
Практично ориентирана и ефективна концепция
Кранио-мандибуларната дисфункция има мултифакторна генеза. Малоклузията играе решаваща роля, заедно с други фактори, като слабост на съединителната тъкан, синдром на шийните прешлени, стрес, травми и хормонален дисбаланс.
Скрийнинг на темпоро-мандибуларната става е задължителен преди оклузална рехабилитация, профилактични, терапевтични и прогностични действия. Този скрийнинг може да бъде проведен бързо и сигурно чрез МФА - мануална фукционна диагностика.
Чрез използването на AquaSplints - предварително изработени, саморегулиращи се (водни)шини - може да се проведе бърза диференциална диагностика и да последва ефективна терапия.

Програма на курса - първа част:
Анатомия и физиология на движенията на темпоро-мандибуларната става.
Етиология: мултифакториална генеза на Кранио Мандибуларната Дисфункция.
Инициална диагностина на Кранио Мандибуларната Дисфункция с помощта на мануалната функционна диагностика (концепция на Киелер).
Диференциране на миогенните и артрогенните дисфункции на ставата.
Шум и пукане на ставата: етиология, терапия и прогноза.
Взаимодействие с околните структури - шийни прешлени, нос, уши, фаринкс и тн.
Взаимодействие с асоциираните заболявания, като синдром на шийните прешлени, тинитус, сънна апнея, мигрена, психосоматични заболявания
Диференциална диагностика с помощта на разширени изследвания и терапия чрез шини - AquaSplint
Кога е необходима образна диагностика (MRT/CT/DVT)?
Бруксизмус: генеза, превенция, диагноза и терапия
Терапевтични концепти и интердисциплинарно приложение
Традиционната терапия с шини: индикация, изработка, автоматизиране ( в смисъл на свикване) и боравене (демонстрация)
AquaSplint терапия: Индикации, приложение и мениджмент (демонстрация)
Мануална/ гимнастична (като вид физиотерапия) съпътстваща терапия, холистични взаимовръзки (обзор); стабилизираща терапия, какво следва след терапията с шини?
Кога е нужна оклузална рехабилитация? Преглед на препротетичната/ преортодонтската/ хирургична рехабилитация на захапката след терапия на Кранио Мандибуларната Дисфункция и определяне на правилната оклузия.
В този курс ще бъдат демострирани диагностиката и терапията, научно подкрепени и с помощта на клинични случаи практично представени.
Заявки за участие и записване на:
www.cim.bg
Важни дати:
Записване за участие в ортодонтска среща до 31.08. 2016 г.
Такси правоучастие :
За членове на БОО и общества, членове на FOS, сродни професионални организаплатили до 31.08.2016 г. - 400 лв.
За членове на БОО общества, членове на FOS, сродни професионални организации, след платили след 31.08.2016 г. и на място - 550 лв.
За нечленове на БОО и FOS - 550 лв.
За специализанти с документ - 250 лв.

За банкови преводи :
Банка : ДСК ЕАД - клон Калоян
BIC/SWIFT : STSABGSF
BAE : 302107
Разплащателна сметка в ЛЕВА :
IBAN : BG60 STSA 9300 0006 2909 15
За информация:
www.cim.bg
www.blgos.org

‹ Обратно    › Всички новини