Обръщение към членовете на Българското Ортодонтско Общество

ІV Конгрес на Балканската Асоциация на Специалистите Ортодонти 10 – 13.09.2020 год.

Уважаеми членове на Българското Ортодонтско Общество,
Уважаеми членове на Балканската Асоциация на Специалистите - ортодонти,
Уважаеми Колеги и Приятели,

2020 година поднесе изненади, които никой не си е представял, че могат да се случат. За няколко месеца Светът се промени. Преминахме през различни стадии - от стрес как да постъпим, до разумни действия, благодарение на натрупания опит.
Почти 30 години БОО полага усилия да повишава познанията в съвременната ортодонтия. Разсъждавайки разумно УС на БОО предлага предстоящият ІV Конгрес на БАОС да се проведе по следния начин: гостите и участниците в Конгреса да са разделени. Намираме се в много несигурна епидемиологична обстановка, с която не бива да си правим експерименти и планове. Условно ще определи две линии: линия на лектори и конгресни курсове - решението ще дойде от водещите. Една част от тях искат да участват персонално. Те ще присъстват в София и ще направят своето представяне от Конгресната зала онлайн. Друга част няма да пристигнат и ще направят представянето си от страните, университетите и кабинетите си.
Оралните презентации на участниците ще се предават пак онлайн така те могат да са в Конгресна зала или кабинет.
Ще бъде определено време за представяне на постерите, които ще са под формата на презентация. Резюметата на участниците ще се публикуват в електронна книга.
Ситуацията е много динамична и актуалната информация ще се публикува в сайта на конгреса: www. baos2020.org.

На нас се пада шансът - бил той добър или лош, да организираме този странен Конгрес. Основната ни цел е положеният цяла година труд на всички ортодонти да бъде оценен!

Нека си пожелаем УСПЕХ И МЪДРОСТТА ДА НИ ВОДИ!

Председател на БОО
Лаура Андреева

 МОЛЯ, СЛЕДЕТЕ САЙТА, ЗАЩОТО ЩЕ СЕ ПРОМЕНЯТ СРОКОВЕ И ЦЕНИ!

 

‹ Обратно    › Всички новини