Д-р Хайнц Винсауер

Национална среща по ортодонтия -16 и 17 септември 2022 год. – София

 „Костна опора, използвана при дистализиране на зъби и разширение на горната зъбната дъга"
Практическо - теоретически курс


І ден Практически курс - 16.09.2022 год. - ФДМ - София

9.30 ч. - Регистрация
10.00 ч. - 15.00 ч. практическа демонстрация на пациенти с необходимост от дистализиране на зъби в горната зъбна дъга и разширение на горната челюст с костна опора.
Място: І аудитория на Факултета по Дентална медицина - София, бул. „Св. Георги Софийски" № 1


ІІ ден Теоретичен курс - 17.09.2022 год. Гранд хотел Милениум

8.30 ч. Регистрация
9.00 ч. - 9.45 ч. - Общо отчетно - изборно събрание на Българското Ортодонтско Общество.
9.45 - 10.00 ч. Връчване на наградата „ Проф. Валентин Мутафчиев"
10.00 - 18.00 ч. Теоретичен курс
18.00 - 19.00 ч. Честване на 30 годишнина от учередяването на Българско Ортодонтско Общество
Място: Гранд хотел Милениум, бул. „Витоша" 89Б
• Организаторите си запазват правото да променят програмата, взависимост от изменение на епидемиологичната обстановка, вида на ЗЧД на пациентите или други извънредни обстоятелства.
• Всички платили такса - правоучастие, имат право да ползват записа от курса до края на м. декември 2022 год.


• Такси
1. Комплексна цена за практическа демонстрация на 16.09.2022 год. и теоретичен курс на 17.09.2022 год. за членове на БОО до 31.08.2022 год. - 600 лв.
2. Комплексна цена за практическа демонстрация на 16.09.2022 год. и теоретичен курс на 17.09.2022 год. за специализанти по ортодонтия с представен документ до 31.08.2022 год. - 400 лв.
3. Комплексна цена за практическа демонстрация на 16.09.2022 год. и теоретичен курс на 17.09.2022 год. за нечленове на БОО до 31.08.2022 год. - 750 лв.

4. Участие само за един ден - независимо практическа демонстрация или теоретичен курс за членове на БОО до 31.08.2022 год. - 400 лв.
5. Участие само за един ден - независимо практическа демонстрация или теоретичен курс за специализанти с документ до 31.08.2022 год. - 200 лв.
6. Участие само за един ден - независимо практическа демонстрация или теоретичен курс за нечленове на БОО до 31.08.2022 год. - 550 лв.

7. Комплексна цена за практическа демонстрация на 16.09.2022 год. и теоретичен курс 17.09.2022 год. за членове на БОО след 31.08.2022 год. и на място - 750 лв.
8. Комплексна цена за практическа демонстрация на 16.09.2022 год. и теоретичен курс 17.09.2022 год. за нечленове на БОО след 31.08.2022 год. и на място
- 800 лв.
9. Комплексна цена за практическа демонстрация на 16.09.2022 год. и теоретичен курс 17.09.2022 год. за специализанти с документ след 31.08.2022 год. и на място - 550 лв.

10. Участие само за един ден - независимо практическа демонстрация или теоретичен курс за членове на БОО след 31.08.2022 год. и на място - 550 лв.
11. Участие само за един ден - независимо практическа демонстрация или теоретичен курс за нечленове на БОО след 31.08.2022 год. - 650 лв.
12. Участие само за един ден - независимо практическа демонстрация или теоретичен курс за специализанти с документ след 31.08.2022 год. - 300 лв.

Записвания и плащани на адрес:
https://www.cim-events.com/

‹ Обратно    › Всички новини