Orthodontic Review

E-book BAOS 2020

* Интервю с проф. Т. Гедранге.
* Крумова, В., Вл. Петрунов.
Изследване широчината на апикалната база при кл. I.
* Андреева, Лaура.
Етиология на устното дишане. Отстраняването му като вреден навик. /Литературен обзор/.
* Динкова, М., П. Петров.
Интердисциплинарен подход при лечение на хиподонтия на горен латерален резец – представяне на случаи.
* Мутафчиев, В., Ал. Мутафчиев.
Индивидуално изработване на транспалатинална дъга.
* Информация от Българско Ортодонтско Общество.
Национална среща по ортодонтия 2008.
* Информация за международни ортодонтски организации и прояви.
 ** Европейско ортодонтско общество.
 ** Френско ортодонтско общество.
 ** Други.
* Актуална информация от oртодонтски списания.
* Указания за авторите.